Tickets

Vanaf 1 mei zijn de reguliere entreetickets verkrijgbaar op de onderstaande verkoopadressen. In de voorverkoop kosten de kaartjes €7,50- en deze zijn te verkrijgen t/m donderdag 15 juni. Aan de kassa kost een entreekaart €10,-. Tickets (minimaal vanaf 5 stuks!) zijn ook online te bestellen door het contactformulier in te vullen met daar in aangegeven hoeveel tickets u wenst. Vermeld in uw bericht ook uw adresgegevens en telefoonnumer.

Susteren

 • Rijwielcentrum Susteren, Marktstraat 14a te Susteren (tel. 046-449 2022)
 • Café d'n Hermeniezaal, Feurthstraat 56 te Susteren (tel. 046-449 1343)

Algemene Informatie

Openingstijden:

 • Het paviljoen opent haar deuren om 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Bonnenverkoop stopt om 00.45 uur en drankbuffet om 01.00 uur. 

Tickets:

 • Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld. 
 • Indien het programma gewijzigd wordt (bijv. door ziekte van een artiest) kan er geen aanspraak gemaakt worden op het terug ontvangen van het entreegeld. 

 Parkeren en vervoer

 • Er is geen speciale parkeersplaats gereserveerd tijdens dit evenement. U dient gebruik te maken van bestaande parkeergelegenheid in de nabije omgeving. 

 Toegang

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, mee te nemen op het feestterrein en in het paviljoen.
 • De organisatie en en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en of andere verboden voorwerpen in beslag te nemen en over te dragen aan de politie.
 • Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs kunt tonen, hier kan om gevraagd worden.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude met legitimatie) wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Gekochte tickets en consumptie bonnen worden door de organisatie niet teruggenomen.

 Consumpties / alcohol

 • In het paviljoen wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen.
 • Glazen en plastic bekers mogen niet worden meegenomen buiten het evenementerrein.

Drugs

 • Op en rondom het evenementerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

 Roken

 • Roken in het paviljoen is niet toegestaan.